$7.99 a pound! Call Vecchia Pizzeria & Mercato at 205-637-3036 to order your Tamburello Family Italian Sausage! Makes a great gift!